Abdullah CANBAL

Çalışma Takvimi

  • Pazartesi-Cuma 08:00-17:00
  • Cumartesi 08:00-14:00

Abdullah CANBAL

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı

Tel:0 532 7807003

E-Mail :abdullahcanbal@hotmail.com

            Özgeçmiş:

             1973 yılında Afyonkarahisar’da doğdum. ilk ve orta öğrenimimi Afyonkarahisar’da tamamladım. 1992 yılında başladığım Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesini 1998 yılında iyi derece ile bitirdim. Aynı yıl başladığım İzmir Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi’nde 2003 yılında Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları dalında uzmanlığımı tamamladım. Aynı hastanede bir süre daha uzman olarak görev yaptım. Askerlik hizmeti ve kısa süre kamu hastanesinde çalıştıktan sonra 2006 yılında Karaman Özel Selçuklu Hastanesinde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı olarak çalışmaya başladım. Bugüne kadar çalıştığım gerek kamu ve gerekse özel sağlık kurumlarında kurum içi eğitici seminerler verdim. Bilimsel aktivitelere katıldım.

            Karaman Özel Selçuklu Hastanesinde 2008-2011 yılları arasında yönetim kurulu üyeliği görevinde bulundum. 2013-2017 yılları arasında aynı hastanenin Mesul müdürlük/Başhekimlik görevlerini yaptım

2010-2014 yılları arasında Türk Tabipler Birliği Karaman Tabip Odası Yönetim kurulu genel sekreterliği ve  yönetim kurulu başkanlığını yaptım. 2012-2014 arasında Karaman Valiliği il İnsan Hakları Komisyonu üyeliğinde bulundum. Evliyim, 2 çocuk babasıyım ve ingilizce bilmekteyim. 2017 yılından itibaren Özel Karaman Tıp Merkezinde çalışmaktayım.

BİLİMSEL ÇALIŞMALAR

Uluslararası Dergide Yayımlanmış Makaleler

1- Assessment of myocardial involvement using cardiac troponin-I and echocardiography in rheumatic carditis in Izmir, Turkey.

Tavli V, Canbal A, Saylan B, Saritaş T, Meşe T, Atlihan F.

Pediatr Int. 2008 Feb;50(1):62-4. doi: 10.1111/j.1442-200X.2007.02511.x.

PMID: 18279207 [PubMed - indexed for MEDLINE]

Ulusal Dergide Yayımlanmış Makaleler

1-Karaman Yöresinde Allerjik Astma ve Rinitli Çocuklarda Prick Test Sonuçları

 Abdullah Canbal1  Düzce Tıp Dergisi 2012; 14(1) 27-30

2-Perinatal Asfiksinin Hemostaz Üzerine Etkileri

Abdullah Canbal1, Levent Yıldırımyılmaz2 . Düzce Tıp Dergisi 2012; 14(1)

31-36

3-Plazmodium Falciparum’a Bağlı bir Sıtma Olgusu Gülez P,Hızarcıpğlu M, E Kayserili, Sun F, Canbal A Turkish Journal of infection 2003;17 (3) 359-363

Uluslararası Kongrede Bildiri

1-CaseReport: Plasmodium Falciparum Gülez P,Hızarcıpğlu M, E Kayserili,     Sun F, Canbal A 20th Annual Meeeting of The Europan Society For Pediatric İnfection Disease 29-31 May 2002 Lithuania

Ulusal Kongerde Sözel Bildiri

1-Akut Romatizmal Karditte Trophonin I Değerleri .Abdullah Canbal,Vedide Tavlı,Türkay Sarıtaş, Berna Çevik, Hakan Uzun   40. Türk  Pediatri Kongresi İstanbul 2004

Ulusal Kongrede Poster Bildiri

1-Epigastrik Ağrı Şikayetiyle Acil Servise Getirilen Hastalık Similasyonu Yapan Çocuk Hasta; Dokur M, Çam İ,Kıvrak M, Canbal A,

Katıldığım Kurslar

1-Hematoloji Birinci Basamak Kursu ; 1Kasım 2000 ,İzmir

2- Yoğun Bakım Kursu; 23 Ekim 2009 Marmaris/Muğla

3-Yenidoğan Mekanik Ventilasyon ve CPAP Kursu 21 Ekim 2010 Antalya

4-APLS: The Pediatric Emergency Medicine Course (Çocuk Acil Kursu) 18-22 Mayıs 2010 Çeşme

4- Neonatal Resusitasyon Kursu 07-09/06/2011 Karaman

5-Sağlık Turizmi ve Kültür Eğitimi 27-31 Mart 2010 İstanbul

6-Estetisyenlik ve Güzellik Uzmanlığı Kursu 14.03.2013 Konya

7-Çocuklarda Beslenme Kursu   09.09. 2016 Antalya

Katıldığım Kongre ve Bilimsel Toplantılar

1-İdrar Yolu Enfeksiyonu, Hematüri ,Proteinüri Meslek içi semineri  22.03.2000 Milli Pediatri Derneği İzmir Şubesi

2-37. Türk Pediatri Kongresi

3-Pediatrik Radyoloji meslek içi semineri, İzmir

4-Pediatrik Solunum Hastalıklarına Yaklaşım Sempozyumu 10.01.2003 İzmir

5-Beslenme;meslek içi semineri 26 Şubat 2003 İzmir

6-42. Türk Pediatri Kongresi 15-20 Mayıs 2006 Antalya

7-43. Türk Pediatri Kongresi 16-20 Mayıs 2007 Bodrum

8-44. Türk Pediatri Kongresi 14-18 Haziran 2008 İstanbul

9-4.Uludağ Pediatri Kış Kongresi 17-20 Şubat Bursa

10-Çocukluk Çağı Göğüs Hastalıklarında Güncel Yaklaşımlar 27 Mart 2009 Konya

11-6. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi 20-22 Mayıs 2009 Ankara

12-1st Egyptian-Turkish Pediatric Meeting 2009 Muğla

13-53.Türkiye Milli Pediatri Kongresi  2009 Muğla

14-Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Hatırlatmaları 16-17 Ekim 2010 Antakya

15-47. Türk Pediatri Kongresi 10-14 Mayıs 2011 KKTC

16-Çocuk Astım,Alerji ve Solunum Yolu Hastalıkları Kongresi 03-05 Mayıs     2012 Eskişehir

17-54. Türkiye Milli Pediatri Kongresi 20-24  Ekim 2010 Antalya

18- 60.Milli Pediatri Kongresi 9-13 Kasım 2016 Antalya

Çalıştığı Kurumlar

01
Karaman Tıp Merkezi

Bilimsel Kuruluş Üyelikleri

Copyright © 2020 All Rights Reserved. Created by Mustafa ERDOĞAN